پرواز مومن

نمازصبح   را شاید خواب بمانم.....ااما برای سفر با هواپیما حتی در سحرگاه خواب نمی مانم!!!!!!!افسوس که ارزش نماز صبح از بلیط پرواز برای ما کمتر لست.....نماز صبح پرواز مومن است..از پرواز جا نمانیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید