# اجتماعی
گر نگه دار من آنست که من می دانم          شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد
/ 1 نظر / 23 بازدید