دعای پدر و مادر

مواظب باشید عاق والدین نشوید وپدر ومادرتان نفرینتان نکنند وبگویند« خدایا من از این فرزندم نمی گزرم.» یک وقت خیره خیره به پدر ومادرتان نگاه نکنید.حالا پدرتان سر شما داد زده است،نباید کاری کنی. پدر شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان ،پای منبر حاج شیخ غلامرضا نشسته بود .حاج شیخ غلامرضا داشت از روی کتابی که حاج شیخ عباس قمی نوشته بود ،مساله می گفت .پدر حاج شیخ عباس نمی دانست که این کتاب را پسرش نوشته وحاج شیخ عباس هم به او چیزی نگفته بود. حاج شیخ عباس آمد در گوش پدرش چیزی بگوید،ناگهان پدرش جلوی مردم سر او داد زد که« بیا وبنشین ببین حاج شیخ غلام رضا چه می گوید؟!بیا وبنشین و بفهم!» حاج شیخ عباس قمی به پدرش گفت :« پدر جان !دعا کن بفهمم» نگفت این کتاب را من خودم نوشتم ،نرفت به مادرش بگوید پدرم جلوی جمع آبروی مرا ریخت ،خیره خیره به پدرش نگاه نکرد،فقط آهسته گفت: « پدر جان!دعا کن بفهمم.» پدر شما گاهی اعصابش ناراحت است وسر شما داد میزند،شما برو دست او را ببوس وعذر خواهی کن،ولو غو مقصر است ،اما شما وانمود کن که من مقصرم .بگو: « ببخشید آقا جان،مادر جان،از من بگذر.» با این کار ،عجیب به شما خیرات ومبراتی میرسد. ______________________________________________________ نویسنده: پیامبر اسلام (ص) میفرمایند: خوشنودی خدا با خوشنودی پدر ومادر است،وخشم وغضب خدا در خشم وغضب پدر ومادر است. (الترغیب والتهزیب ج٣ص٣٠

/ 0 نظر / 23 بازدید