تو مدام خواستی

 

سخن حاج محمداسماعیل دولابی

بعضی روز قیامت می آیند، می بینند یک چیز بزرگی را آوردند و به یکی دادند.

این که عملش کم بود (اعمال خوبش) داشت بدبختی هایش را ضجه می زد، یک چیز آوردند و گذاشتند داخل ترازو، هر چه سنگ بود همه را به آسمان پرت کرد. اینقدر سنگین بود!

گفت پروردگارا، به عمرم عملی را که مناسب باشد به جا نیاوردم که چنین چیزی نصیب من بشود، این چیست؟

فرمود: یک حاجت بود، تو از ما خواستی و ما ندادیم. تو مدام خواستی، ما طاقچه بالا گذاشته بودیم. حالا این بزرگ شده و به این شکل در آمده ...

/ 0 نظر / 24 بازدید