اندیشه

بسم الله الرحمن الرحیم

راه رشدکردن در تذکر و تفکر و تعقل است، یعنی بهره گرفتن و به کارگرفتن ذکر و فکر و عقل.

کسی که میخواهد یک خانه بخرد، چند مدت درخیال خود مشغول آن است. کسی که میخواهد به صاحبخانه راه پیدا کند چطور؟!

فکر که بکنی همه چیز پیدا میشود. "فکرةُ ساعةٍ خیرٌ من عبادةِ سَبعین سَنةٍ"

" یک ساعت تفکر از عبادت هفتاد سال بهتر است"

مقصود از ساعت لحظه ای است که گم شده ای را که دنبالش میگردی، پیدا میشود.

وقتی دنبالش میگردی، فکر نیست، لحظه ای که پیدا میشود، فکر است.

این لحظه از هفتاد سال عبادت افضل است.

یک دقیقه که بنشینم تا عیب یا حسن کارم را پیدا کنم، سبب میشود بهبود ای در کارم ایجاد شود که هفتاد سال کارم را پیش بیاندازد.

ساعت چند تاست: زمان آمدن پیامبر(ص)، هنگام ظهور امام زمان(عج) و لحظه ی آغاز قیامت.

هفتاد سال عبادت یکطرف و لحظه ی دیدار پیامبر(ص) یا دیدن امام زمان(عج) یا ملاقات خدا هم یکطرف.

  منبع: کتاب مصباح الهدی در(نگرش و روش عرفانی اهل محبت و ولاء)

تالیف: استاد مهدی طیّب

/ 0 نظر / 50 بازدید