صبح آن شب انتظار بلایی را می کشم

 

 

 

 

 

هر که در این بزم مقر ب تر است..............

*******************************************************
مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی می گوید: در تمام عمرم تنها یک بار نماز صبحم قضا شد، پسر بچه ای داشتم که شب آن روز فوت شد، سحرگاه در عالم رؤیا به من گفتند:
این مصیبت به علت فوت آن نماز صبحبه تو وارد آمد. اکنون اگر یک شب، نماز شبی از من فوت شود، صبح آن شب انتظار بلایی را می کشم که به من نازل شود. 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
هر که در این بزم مُقَرَّب تر است
جام بلا بیشترش میدهند..........................

/ 0 نظر / 5 بازدید