خدمت به همسر

 

جالبه نه؟ به نظر شما چرا امروزه به این گونه عبادت ها کمتر توجه می شه؟چرا یک آقا ترجیح می ده هزار رکعت نماز بخونه اما یک دقیقه به همسرش کمک نکنه؟
این امر جز بی اطلاعی از امور شرعی و حقوق و سلوک با همدیگر و یا تکبر فکر        نمی کنم علت دیگری داشته باشه

   + حسن - ٩:۳٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٦ تیر ،۱۳٩٥